Marc Koehler
Architects
nl / en

Landtong Zuidoever

Deze opgave is een unieke kans om te experimenteren met nieuwe functies en betekenissen van de openbare ruimte van de naoorlogse Tuinstad. De Sloterplas is uniek in zijn soort met grote ecologische en sociale waarde waar volgens ons zeer zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. De neutrale openheid die kenmerkend is van de groene ruimte van de Moderne stad heeft in een versnelde en geïndividualiseerde samenleving nieuwe potentie als betekenisvolle leegte, gekenmerkt door rust, ruimte, natuur en vrijheid. Ons voorstel tracht deze waarden te versterken en onder de aandacht te brengen van een multicultureel publiek. Het ontwerp verbindt zich zelf met historische context van de tuinstad door de begrippen TUIN en STAD op landschappelijke wijze te combineren in een tijdelijk gebouw. Hiervoor word een tuinbouw kas omgebouwd tot een soort multifunctionele ‘cultuurtuin’ of ‘stadstuin’ waarin de bioscoop een centrale rol heeft.

Het open karakter van de kas biedt een unieke nieuwe conditie van openbaarheid, tussen binnen en buiten, tussen publiek en privé, tussen exclusief en inclusief. Hierdoor wordt het formele, generieke en daardoor anonieme karakter van de Moderne parkomgeving doorbroken en plaatselijk even heel specifiek en informeel gemaakt.

Information


Jaar
2010

Status
Study

Locatie
Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

 

Credits


Hoofd architect

Marc Koehler Architects

In samenwerking met
Droog