Marc Koehler
Architects
nl / en

Habitat Sloterdijk Amsterdam

GENERATIETOREN

Habitat is een generatietoren. Een community van mensen in alle leeftijden en levensfasen, gebaseerd op het principe dat sociale duurzaamheid ontstaat vanuit culturele diversiteit en openheid. Er wonen starters, senioren, creatieve en innovatieve ondernemers, singles, stellen, gezinnen en woongroepen. De verschillende generaties versterken elkaar. Zo beheren senioren een gezamenlijke tuin, starters de flexibele werkplekken, gezinnen de speelplekken. Ouderen passen op de kinderen, jongeren doen boodschappen, kinderen lezen de alleroudsten voor en buren verzorgen huisdieren tijdens vakanties.

Om al deze leefstijlen te faciliteren, bieden de woontorens en de plint een nieuw woonconcept: een verticale stad in een ultraflexibel gebouw waarin typologische diversiteit en aanpasbaarheid leiden tot een hoog gedifferentieerd aanbod van functies en woningtypes. Een micro-samenleving waarin je kunt doorgroeien en die met je meegroeit. De bewoner past naar wens de woning aan in een volgende levensfase. Zo biedt Habitat een leefomgeving die zich door de tijd laat aanpassen aan een dynamische stadscultuur en een veranderende woonvraag.

SOCIAAL NETWERK

Habitat functioneert als sociaal netwerk. Door informele plekken (third places) te faciliteren waar mensen elkaar ontmoeten in een relaxte sfeer. Waar ze leven, spelen, studeren, ervaren, ondervinden, beleven, ontspannen, leren, delen en creëren. Sleutelplaatsen voor socialisatie die uitnodigen tot het aangaan van duurzame, sociale contacten. Habitat creëert ruimte voor synergie van leefculturen. Zo is het tweede maaiveld een deeltuin, de plint de backbone van voorzieningen gericht op ontmoeting, ontspanning en ondernemen, de serre een centrale ontmoetingsplek voor bewoners en een leestuin.

ECONOMISCHE KATALISATOR

Habitat is een economische katalysator en schept condities voor productie en creatie. Met een enerverend placemakingprogramma voorafgaand aan de bouw en een slimme plint rondom het hele gebouw wordt stedelijke ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid geactiveerd. De plint heeft een uitgesproken makerscultuur. De gevarieerde, economische en creatieve dynamiek draagt bij aan de realisatie van het gewenste levendige werk- en woonmilieu. Deeleconomie biedt daarbij kansen voor nieuw ondernemerschap, denk aan sharing workplaces. Een app brengt bewoners, bezoekers en ondernemers digitaal bij elkaar, zodat zij diensten en ideeën kunnen delen, inhakend op de mogelijkheden van de nieuwe deeleconomie.

Information


Jaar
2017

Status
Tender

Locatie
Sloterdijk Amsterdam

Oppervlakte
5.370 m2

Opdrachtgever
Kondor Wessels Amsterdam

Competitie
Tender kavel N Sloterdijk

 

Credits


Hoofd architect
MVSA
Marc Koehler Architects

Partner
OKRA

Afbeeldingen
Renderings