Marc Koehler
Architects
nl / en

Visie

De recente economische crisis zorgt voor een herijking van de betekenis van ‘waarde’. De huidige radicale technologische, economische, culturele en sociale verschuivingen veranderen de rol van design en architectuur in de samenleving. Consumenten worden steeds meer ontwerpers van hun eigen omgeving, ze zijn in toenemende mate zelf-georganiseerd en gesterkt door community platforms. De architect speelt een krachtige rol in dit proces – en zorgt voor blijvende, toegevoegde waarde.

MKA’s ontwerpaanpak is altijd gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de rituelen en dromen van bewoners en gebruikers – in ruimte en tijd. Door het identificeren van persoonlijke waarden en deze te verbinden met ‘het ontwerppotentieel’ van de locatie en de context van een project, inspireren de ontwerpen van MKA een nieuwe manier van leven. Door gebruik te maken van een vergroot perspectief ten opzichte van de context en de gebruiksruimte en het aangaan van een diepgaande dialoog met de klanten, kan architectuur waarde, schoonheid en betekenis toevoegen aan een project.

MKA gelooft in het idee van de ‘nieuwe architect’ als product designer, die ‘zijn eigen’ (modulaire) bouwsystemen, producten, en prototypes ontwikkelt, test en optimaliseert. Zo ontstaat een evolutionair ontwerpproces. MKA ontwikkelt steeds meer ‘open frameworks’: modulaire bouwsystemen waardoor interieurs en gevels flexibel kunnen worden aangepast aan een persoonlijke user interface, en veranderingen in het gebruik, waardoor het gebouw langer meegaat. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die gemakkelijk kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Met behulp van state of the art BIM software optimaliseert MKA het ontwerpproces, bespaart het kosten en vermindert het productierisico’s, waardoor architectuur betaalbaarder wordt voor grotere groepen gebruikers.

MKA’s gelooft in de kracht van het ‘design thinking’, het stellen van open vragen en het vinden van geïntegreerde oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Door branding, product en interieur design, architectuur, engineering en projectontwikkeling te integreren in één organisatie en samen te werken met een divers netwerk van consultants en vaste partners, kan MKA een bijna holistische benadering ten opzichte van veel design vraagstukken generen.

MKA gelooft in de kracht van  het samenwerken. Deze aanpak zorgde ervoor dat MKA een drijvende kracht is achter professionele netwerken zoals Superlofts, De Hoofden en Beleef Buiksloterham, gericht op coöperatieve project- en gebiedsontwikkeling. De rol van de architect verschuift dus naar die van initiatiefnemer en mediator, een actieve ondernemer die user communities en professionele netwerken bouwt rond nieuwe initiatieven. MKA verbindt dus mensen, geld, plaatsen en designmogelijkheden om een meer geïntegreerde en duurzame stedelijke omgeving te genereren.

Marc Koehler

Artikelen

Klik hier voor het artikel
“Building Community: The Power of Smallness”